ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดไม้เรียง 6 มิถุนายน 55

รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมขึ้น ณ วัดไม้เรียง โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และพยายามจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีค่านิยมในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม โดยจัดกิจกรรมค่ายวันที่พุธ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2555    อ่าน 6841 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**