ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ร.ร.ไม้เรียงประชาสรรค์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางพัชนี ทาระ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี แก่นักเรียนโรงเรียน และชุมชน “กิจกรรมปฐมนิเทศ” เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนใหม่ โดยผู้อำนวยการได้ให้โอวาทกับนักเรียน เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วน้ำเงิน เหลือง และนายเดชลภ สิมศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้พบปะนักเรียนเพื่อแนะนำกฎข้อควรปฏิบัติ ระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้ให้นักเรียนรู้รักสามัคคี รู้จักความเป็นน้อง ความเป็นพี่ และรักสถาบัน อาทิ นางสมใจ รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุลาวรรณ บุญล้อม หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายคณิศร สังข์ศรีอินทร์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน ว่าที่ร้อยตรี สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่/ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หลังเสร็จกิจกรรมภายในหอประชุม นักเรียนและผู้ปกครองได้แยกย้ายเพื่อเข้าพบครูที่ปรึกษาประจำชั้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองประจำชั้นเรียน การปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนักเรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมจำนวน 91 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นี้ด้วย ........................ นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ/ข่าว 15 พฤษภาคม 2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560    อ่าน 62 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**