ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การเผยแผ่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อโซเชี่ยลมีเดีย สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อประเภทต่างๆ

รายละเอียด :
    วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสภา ฯ ชั้น 5 พร้อมด้วยนายองอาจ จตุกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา นายสำเริง เพชรฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นายจตุรงค์ กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายนิติการ (ผู้ประสานสื่อมวลชน) ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามประเมินผลการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกองต่างๆและโรงเรียนในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช ในการเผยแผ่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อโซเชี่ยลมีเดีย สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อประเภทต่างๆไปยังผู้รับข่าวสารและประชาชนต่อไป ************** ข้อมูลจาก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2560    อ่าน 48 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**