ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบรายละเอียด :
    วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จัดโดย นางสมใจ รุ่งเรือง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสิริพร รัตนะ ครู คศ.2 หัวหน้างานวัดผลประเมินผล และคณะครูประจำกลุ่มบริหารงานวิชาการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ข่าวโดย : นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ สังกัด โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560    อ่าน 56 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**