ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมสอนเสริมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2558
รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมสอนเสริมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2558 ดังนี้ 1. ณ ศาลาการเปรียญวัดไม้เรียง อบรมระดับชั้นตรี พระวิทยากรโดย พระมหาโสภณ และสามเณรเมธาวี 2. ณ ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ระดับชั้นโท พระวิทยากรโดย พระมหาเจริญพงศ์ อริยเมธี และสามเณรนัฐกร จันทร์ทอง 3. ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดไม้เรียง พระวิทยากรโดย พระครูสมุห์สมพงค์ นายธงชัย สืบ ผู้ช่วยครู เป็นกรรมการและเลขานุการในการจัดกิจกรรม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**