ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ภาพกิจกรรม การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555


รายละเอียด :
    วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.30 น. ที่ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวภาวินี สมหมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ด้วยทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดใ้ห้มีการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นในวันที่2 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 พร้อมกันทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน เืพื่อเป็นองค์ประกอบในการจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำผลการสอบไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติซึ่งทางโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 76 คน ที่เข้าทำการทดสอบในครั้งนี้ (ข้อมูลโดย นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2556    อ่าน 6727 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**