ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.1 และม.2 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์รายละเอียด :
    วันที่22 มกราคม 2556 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.1 และม.2 โดยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทักษะทางสังคมการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น มุ่งส่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต และความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556    อ่าน 6803 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**