ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ภาพกิจกรรม การเตรียมความพร้อม การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่


รายละเอียด :
    คณะผู้อำนวยการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ พปปะให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรมเดินทางไกลของนักเรียนชั้น ม.1และม.2 รวมถึงการเข้าค่าย ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ของนักเรียนชั้น ม.3 โดยมุ่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และทักษะทางสังคมการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556    อ่าน 6978 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**