ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การสอบ O-NET
รายละเอียด :
    วันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน และเพื่อเป็นองค์ประกอบในการจบการศึกาาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558    อ่าน 197 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**